הקמפוס הבין - תחומי

ע"ש נ. ידלין, ראשון לציון

בית ספרי 12 שנתי כיתות א'-יב'
בעל ייחודיות ארצית

% 0
שביעות רצון צוות חינוכי
% 0
שביעות רצון תלמידים
% 0
הרגשת מוגנות
% 0
יחס חיובי מורים תלמידים

עשירון עליון

הישגים לימודיים

*עפ״י נתוני משרד החינוך

התפיסה החינוכית שלנו

ROLE MODEL

מנהיגות אישית

DECISION MAKING

בחירה

ACHIEVEMENT

הישגיות

SUCCESS

עצמאות

MENTOR

מנטורינג

הקמפוס הבין־תחומי ע"ש ידלין בראשון לציון (להלן: "הקמפוס") מוביל תפיסה חינוכית ופדגוגית המקדמת תלמידים ובוגרים בעלי מנהיגות אישית, כעיקרון על.

תלמידים ובוגרים שידעו להנהיג את עצמם ובעקבות כך, גם להנהיג אחרים. פיתוח עיקרון העל של המנהיגות האישית מתקיים על פני כל שנות הלימוד בקמפוס, מכיתה א' עד כיתה יב', ובא לידי ביטוי באמצעות 3 עקרונות ליבה: · בחירה · עצמאות · הישגיות

העקרונות המנחים מעוגנים במסגרת תיאורטית ברורה ומבוססת מחקר ובאים לידי ביטוי, בין היתר, בתהליכי מנטורינג של הצוות החינוכי והתלמידים, בשפה אחידה בתחומי הלימוד השונים, והם עוברים כחוט השני בין כלל התכנים הלימודיים בקמפוס.

מחיי הקמפוס

גאווה בין לאומית!

תלמידי הקמפוס הבין תחומי ע״ש ידלין מהיסודי, החטיבה והתיכון, השתתפו וייצגו בגאווה את מדינת ישראל והעיר ראשון לציון במפגש בין לאומי עם תלמידים מבתי ספר

קראו עוד »

יש לכם שאלה?